Skip to content back to nav
 
 

Parat til fremtiden

Future Egedal

Parat til fremtiden er et program, som skal sikre Egedal Kommune et fortsat sundt økonomisk råderum - både til de planlagte aktiviteter og de uforudsete hændelser i fremtiden.

Effektivisering gavner borgere og medarbejdere. Parat til fremtiden er et program sat i verden for at samle nogle af de målrettede initiativer til effektiviseringer, der allerede er i gang rundt omkring.

Målet er at finde varige effektiviseringer for 125 mio. kroner årligt fra 2018. Det vil sikre et økonomisk råderum, som betyder at Egedal kan stå imod udfordringen med et stigende antal ældre borgere de kommende år og uforudsete bølgeskvulp.

Vi vil køre længere på literen!

- Jeg har hørt nogle omtale Parat til fremtiden som et spareprojekt. Det er det netop ikke. Tværtimod sikrer vi os mod pludseligt at stå i en situation, hvor vi skal spare eller skære ned. Vi bruger den sunde økonomi vi har nu som fundament til at bygge en langsigtet, holdbar plan. Populært sagt skifter vi bilen ud med en model, som kører lidt længere på literen, fortæller kommunaldirektør Lars Wilms.

 

 

Baggrund

De tre væsentligste udfordringer som programmet vil tage hånd om er: demografi, driftsbalance og råderum.

  • Demografien i Egedal Kommune viser, at der vil komme en stor stigning i antallet af ældre - navnlig de ældre over 85 år, hvilket kræver øgede økonomiske ressourcer. Dette kan i praksis kun findes ved at reducere driftsbudgetterne andre steder. 

  • Driftsbalancen er ikke tilstrækkelig god til at kunne leve op til Byrådets målsætninger. Derfor skal der ske en forbedring af denne, hvilket i praksis betyder en reduktion af driftsbudgetterne. 
  • Som økonomien ser ud i Egedal Kommune, er der ikke et reelt råderum til politiske prioriteringer. Skal der etableres dette råderum betyder det at driftsudgifterne skal reduceres.