Skip to content back to nav
 
 

Planstrategi 2015

Planstrategi 2015

Planstrategien er første skridt i kommuneplanprocessen. Der er fokus på at Egedal kommune skal være et godt sted at bo og arbejde.

Planstrategien er opdelt efter fokusområder i visionen med tilføjelse af et afsnit om Fremtidens By, som er et bud på, hvordan Egedals vision kan udfoldes i den fysiske planlægning af nye byområder. Strategien indeholder også kommunens Agenda-21 mål for en bæredygtig udvikling.

Med strategiens titel Hverdag og fællesskab i bevægelse er der fokus på, at Egedal skal være et godt sted at bo og arbejde.

VIDEO: se videoen "Egedal - visionsfilm" på Vimeos hjemmeside

Muligheder for alle handler om at sikre plads til nye boligtyper til alle livets faser og muligheder for at folk med handicaps eller særlige behov kan bo og deltage i fællesskabet.

Let adgang til arbejde handler om at sikre god tilgængelighed til de lokale arbejdspladser og til arbejdspladser i andre kommuner både på cykel og med offentlig transport. Det handler også om at skabe flere arbejdspladser og at sikre, at de unge får øjnene op for de lokale jobmuligheder og sikre at der er kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Energi og Miljø i balance handler om at fortsætte arbejdet for at reducere miljøbelastningen gennem lavenergibyggeri og en mere miljøvenlig energiforsyning. Vi skal finde nye måder at håndtere de stigende mængder regnvand på, gerne så det giver en rekreativ værdi samtidig..

Mangfoldighed i den nære kultur og natur er det som gør Egedal attraktiv. Naturen og landskaberne skal vi beskytte og udvikle. Noget skal vi passe på, andet kan bruges rekreativt, til gavn for både livskvalitet og sundhed. Der skal skabes endnu bedre rammer for kultur, foreningsliv og sport gennem en bedre udnyttelse af faciliteterne.

Planstrategien blev vedtaget af Byrådet den 26. august 2015.