Skip to content back to nav
 
 

IKKE UDGIVET - Vejen fra vision og strategi til handling

Vision og strategi til handling - planstrategi

Byrådet vedtog i foråret 2014 en vision for Egedal kommune.

Under overskriften Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse valgte politikerne fire fokusområder for en fælles vision for Egedal:

  • Mangfoldighed i den nære kultur og natur 
  • Muligheder for alle 
  • Energi og miljø i balance 
  • Let adgang til arbejde

I efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere til fire lokale dialogmøder.

Møderne udtrykte på en flot måde det fællesskab og mangfoldige initiativ, der allerede findes i Egedal. Deltagerne kom samtidig med masser af ideer til, hvordan fællesskabet kan styrkes og visionen for Egedal kan foldes ud. 

De fire møder blev filmet og er blevet til en kort film, der viser forløbet og det store engagement på møderne.  

Filmen kan ses her og der er også billeder og opsummeringen fra dialogmøderne. 
   


Planstrategi 2015

Efter dialogen med borgere, foreninger og erhvervsliv skal visionen realiseres. Næste skridt for Egedal Byråd er derfor Planstrategi 2015 for de kommende 12 års udvikling.

Strategien tager udgangspunkt i visionen og samler nogle af de mange forslag og ideer fra dialogmøderne. 

Med udgangspunkt i Planstrategien vil temaerne gå igen i kommunens øvrige politikker og strategier.

Planstrategi 2015 vil fra starten af maj måned kunne findes på Egedal Kommunes hjemmeside.

Frem til den 3. juli vil alle kunne sende bemærkninger og forslag til strategien inden den vedtages endeligt af Byrådet efter sommerferien.  

Den 1. juni afholdes et stort dialogmøde på Egedal Rådhus. Efter præsentation og debat om strategien vil fokus være på hvordan Egedal kommer fra strategi til handling.

På mødet vil politikere og embedsmænd fortælle, hvornår og hvordan man vil arbejde med elementerne i strategien. 

En del af ideerne kan kun realiseres i samarbejde og fællesskab.

Derfor vil der være oplæg fra borgere, foreninger og erhvervsliv, der har et bud på, hvordan engagementet fra dialogmøderne kan videreføres og omsættes til handling.

Programmet for mødet den 1. juni vil kunne findes på kommunens hjemmeside fra den 8. maj og vil også blive annonceret i lokalaviserne.