Skip to content back to nav
 
 

Sagsbehandling af byggesager

Byggeri af nyt parcelhus.jpg

Din byggesag vil typisk blive behandlet indenfor 8 uger fra sagen er fuldt oplyst. Ferie og ekstra mange sager forlænger i øjeblikket ventetiden på sagsbehandling i op til 10 uger. I visse typer af sager kan sagsbehandlingstiden dog være væsentligt længere.

Der har generelt været et ekstraordinært stort antal ansøgninger de seneste år og mod forventning har antallet af nye sager ikke været faldende. Alligevel har sagsbehandlingstiden det sidste år være faldende og en byggesag behandles i dag normalt indenfor 8 uger fra sagen er fuldt oplyst.

I øjeblikket er ventetiden dog forlænget til 10 uger grundet en pludselig stigning i antal nye sager frem mod sommerferien.

Ved dispensationer, nabohøringer, lovliggørelser, ansøgninger uden for byggeretten, eller ved sager som også kræver behandling eller tilladelser fra/af andre myndigheder, kan sagsbehandlingstiden blive væsentligt forlænget.

 
Screening og sagsgang:
Når vi modtager en ansøgning registreres og scannes den centralt i kommunen og du modtager indenfor 14 dage et kvitteringsbrev der oplyser om persondataloven og forventet sagsbehandlingstid. Derefter fordeles sagerne til en foreløbig screening.

Konstateres der umiddelbart mangler eller fejl i det fremsendte materiale, modtager du normalt et brev indenfor 6 uger med oplysninger om de mangler vi har opdaget og sagen bliver ikke yderligere behandlet før de supplerende oplysninger er fremsendt.

Screeningen er en foreløbig gennemgang og omfatter ikke projektgranskning, gennemgang af gældende lokalplaner, deklarationer og lignende. Dette arbejde udføres tidligst ved endelig gennemgang af ansøgningen når den skal byggesagsbehandles.
 
Husk at du som ansøger er pligtig til selv at ansøge om dispensationer og skal fremsende begrundet dispensationsansøgning.
 
Sagsbehandlingstiden for en byggesag er nemlig meget afhængigt af kvaliteten af det fremsendte projekt. Jo bedre ansøgningen og tilhørende tegninger mv. redegør for projektets udformning og herunder overholdelse af krav i forhold til bygningsreglementet og evt. lokalplaner eller servitutter mv., desto hurtigere kan sagen behandles.
 
Du kan vente svar på din anmeldelse:

Anmeldelse efter BR 08 - inden 2 uger + forsendelse såfremt det ansøgte er inden for byggeretten og ikke kræver dispensation eller tilladelse efter anden lovgivning.