Skip to content back to nav
 
 

Sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice

Papir kalender med kryds

Sagsbehandlingsfrister regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning vedlagt de nødvendige oplysninger og dokumentation.

Sagsbehandlingsfristerne i Center for Borgerservice indeholder frister for en lang række økonomiske ydelser.

Ydelser og frister finder du på Sagsbehandlingsfrister i Borgerservice

Tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder, hvor en borger har bedt om hjælp, gælder som hovedregel fra den dag, hvor dit brev eller mail modtages af kommunen.

Fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede.

Hvis kommunen ikke kan nå, at behandle sagen inden for den fastsatte tidsfrist, så vil du få dette at vide, og du vil blive oplyst om, hvor lang tid du kan forvente der vil gå.