Skip to content back to nav
 
 

Sagsbehandlingsfrister i Jobcenteret

Billede af blok og kuglepen

Sagsbehandlingsfrister regnes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning vedlagt de nødvendige oplysninger og dokumentation.

Sagsbehandlingsfristerne i Jobcenteret indeholder frister for områderne Lov om Aktiv beskæftigelsésindsats, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Fristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for Jobcentrets serviceområder, hvor en borger har bedt om hjælp, gælder som hovedregel fra den dag, hvor dit brev eller mail modtages af kommunen.

Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren.

Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne forudsætter, at ansøgninger er korrekt udfyldte, at eventuelle frister overholdes, og at den påkrævede dokumentation foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til den tid kommunen anmoder om.