Skip to content back to nav
 
 

Sagsbehandlingstider på børn og unge med særlige behov

Åbningsdag i rådhuset

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning.

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder.

Fristen gælder fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.

Vores muligheder for at overholde fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter, at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Det er såldes en forudsætning for at kunne overholde den udmeldte sagsbehandlingstid, at oplysningen af sagen forløber planmæssigt.

Generelle emner

Ansøgning om Frist
Tid til samtale

Efter aftale ved henvendelse og så hurtigt som muligt

Kvittering for modtagelse af underretning 6 dage (lovbestemt)

Børn og unge med behov for særlig støtte, herunder børn og unge med handicap

 

Ansøgning om Lovgrundlag Frist
Social- og behandlingsmæssig friplads Dagtilbudsloven § 43 jf. serviceloven § 63 9 uger
Social- og behandlingsmæssig friplads (opfølgning) Dagtilbudslovens § 43 og § 63 6 uger
Konsulentbistand Serviceloven § 11, stk. 3 8 uger 
Fritidstilbud Serviceloven § 36 9 uger
Fritidstilbud (opfølgning) Serviceloven § 36 6 uger
Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Serviceloven § 41 9 uger
Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (opfølgning) Serviceloven § 41 6 uger
Tabt arbejdsfortjeneste Serviceloven § 42 9 uger
Tabt arbejdsfortjeneste (opfølgning) Serviceloven § 42 6 uger
Særlig supplerende ydelse til personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste Serviceloven § 43 9 uger
Personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt vedligeholdelsestræning. Serviceloven § 44 9uger
Personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt vedligeholdelsestræning. (opfølgning) Serviceloven § 44 6 uger
Ledsagelse Serviceloven § 45 9 uger
Ledsagelse (opfølgning) Serviceloven § 45 6 uger

Undersøgelser af om et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Serviceloven § 50 17 uger (4 måneder)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 2 

25 uger
(inkl. 17 uger til børnefaglig-undersøgelse)

Familiebehandling Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3  25 uger 
(inkl. 17 uger til børnefaglig-undersøgelse)
Døgnophold for både forældremyndigheds-indehaver og barnet/den unge Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 4  25 uger 
(inkl. 17 uger til børnefaglig-undersøgelse)
Aflastningsordning Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 5  25 uger
(inkl. 17 uger til børnefaglig-undersøgelse)
Kontaktperson Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6  25 uger
(inkl. 17 uger til børnefaglig-undersøgelse)
Anbringelse udenfor hjemmet Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7  25 uger
(inkl. 17 uger til børnefaglig-undersøgelse)
Formidling af praktikophold Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 8  25 uger 
(inkl. 17 uger til børnefaglig-undersøgelse)
Økonomisk støtte til kost- og efterskole Serviceloven § 52a, stk. 1,2 8 uger
Støtteperson Serviceloven § 54, stk. 1 8 uger
Efterværn Serviceloven § 76 8 uger

Lovgrundlag

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget for samtlige love, som sagsbehandlingstiderne henviser til, på retsinformation.dk.

 

Læs også ...