Skip to content back to nav
 
 

Sagsbehandlingstider på institutionsområdet

Papir kalender med kryds

Tider for sagsbehandling på institutionsområdet

Kommunalbestyrelsen fastsætter sagsbehandlingstider ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes. På nær enkelte områder med direkte lovkrav, er der ikke givet anvisninger på, hvor lange fristerne må være.

Sagsbehandlingstiderne på institutionsområdet ser således ud:

Ansøgning om Lovgrundlag Frist

Pladsanvisning

 

Lov om dag, - fritids- og klubtilbud m.v.
til børn og unge
(Dagtilbudsloven)

 

 

Ansøgning om plads i dagtilbud skal modtages senest to måneder inden der er behov for anvisningen 

 

 

 

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder, hvor en borger har bedt om hjælp.

Som hovedregel gælder fristen fra den dag, hvor dit brev eller mail modtages af kommunen.

Fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

 

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget på retsinformation.dk.