Skip to content back to nav
 
 

Sagsbehandlingstider på området, voksne med særlige behov

tastatur1.jpg

Sagsbehandlingstiden er den tid der kan forventes at gå, fra Egedal Kommune har modtaget ansøgningen og til der er truffet en afgørelse.

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder, hvor en borger har bedt om hjælp.

Fristen gælder fristen fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.

Vores muligheder for at overholde fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Rådgivning, psykiatri og misbrug samt botilbud

Ansøgning om Lovgrundlag Frist
Rådgivning vedrørende sociale problemer Servicelovens § 10 1 uge
Socialpædagogisk støtte til personer med særlige sociale problemer Servicelovens § 85 10 uger
Socialpædagogisk støtte til personer med særlige sociale problemer (opfølgning) Servicelovens § 85 6 uger
Socialpædagogisk støtte/hjemmevejledning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 85 10 uger
Merudgifter - dækning af nødvendige merudgifter til daglig livsførelse Servicelovens § 100 13 uger
Merudgifter - dækning af nødvendige merudgifter til daglig livsførelse (opfølgning) Servicelovens § 100 6 uger
Behandling af stofmisbrugere Servicelovens § 101 2 uger
Beskyttet beskæftigelse Servicelovens § 103 8 uger
Aktivitets- og samværstilbud/kørsel til aktivitetstilbud Servicelovens § 104 8 uger
Midlertidigt ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 107 16 uger
Midlertidigt ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (opfølgning) Servicelovens § 107 6 uger
Længerevarende ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 108 16 uger
Længerevarende ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (opfølgning) Servicelovens § 108 8 uger
Alkoholbehandling Sundhedslovens § 141 2 uger

 

Voksne med handicap

Ansøgning om Lovgrundlag Frist
Rådgivning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 12 2 uger
Socialpædagogisk støtte til personer med særlige sociale problemer Servicelovens § 85 10 uger
Socialpædagogisk støtte til personer med særlige sociale problemer (opfølgning) Servicelovens § 85 6 uger
Socialpædagogisk støtte/hjemmevejledning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 85 10 uger
Borgerstyret personlig assistance Servicelovens § 96 16 uger
Borgerstyret personlig assistance (opfølgning) Servicelovens § 96 10 uger
Ledsageordning Servicelovens § 97 10 uger
Ledsageordning (opfølgning) Servicelovens § 97 6 uger
Døve-blinde konsulent Servicelovens § 98 8 uger
Merudgifter - dækning af nødvendige merudgifter til daglig livsførelse Servicelovens § 100 13 uger
Merudgifter - dækning af nødvendige merudgifter til daglig livsførelse (opfølgning) Servicelovens § 100 6 uger
Behandling udover det etablerede system Servicelovens § 102 8 uger
Beskyttet beskæftigelse Servicelovens § 103 8 uger
Aktivitets- og samværstilbud/kørsel til aktivitetstilbud Servicelovens § 104 8 uger
Midlertidigt ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 107 16 uger
Midlertidigt ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (opfølgning) Servicelovens § 107 6 uger
Længerevarende ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 108 16 uger
Længerevarende ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (opfølgning) Servicelovens § 108 8 uger

 

Lovgrundlag

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget for samtlige love, som sagsbehandlingstiderne henviser til, på retsinformation.dk.