Skip to content back to nav
 
 

Sagsbehandlingstider på Sundhedsområdet

tastatur1.jpg

Sagsbehandlingstiden er den tid der kan forventes at gå, fra Egedal Kommune har modtaget ansøgningen og til der er truffet en afgørelse.

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder, hvor en borger har bedt om hjælp.

Som hovedregel gælder fristen fra den dag, hvor dit brev eller mail modtages af kommunen.

Fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Øvrige områder

Ansøgning om Lovgrundlag Frist
Vederlagsfri fysioterapi Sundhedslovens § 140 31 dage
Visitation til genoptræning efter Serviceloven Servicelovens § 85 og § 86 stk. 1 og 2 10 arbejdsdage
Visitation til genoptræning efter Sundhedsloven Sundhedslovens § 140 jf. § 84 om genoptræningsplaner 10 arbejdsdage
Befordring til træning efter Service- og Sundhedsloven Sundhedslovens § 172
Servicelovens § 85 og § 86 stk. 1 og 2
10 arbejdsdage
Rehabiliteringspladser Serviceloven 10 arbejdsdage
Visiteret Aktivitetscenter Servicelovens § 104 10 arbejdsdage
Befordring til visiteret Aktivitetscenter Borgere der er visiteret efter Servicelovens § 104 10 arbejdsdage
Tilskud til Frivilligt socialt arbejde Servicelovens § 18 40 dage

 

Lovgrundlag

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget for samtlige love, som sagsbehandlingstiderne henviser til, på retsinformation.dk.