Skip to content back to nav
 
 

Borgerrådgiver

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger.

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for behandling af klager over sagsbehandling i forvaltningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og artikel 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e og relevant national lovgivning.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og alt efter hvad din klage vedrører også følsomme personoplysninger jf. artikel 9 og evt. oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser jf. artikel 10.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil opbevare dem, så længe det er nødvendigt for behandlingen af din sag.

 

Læs også ...