Skip to content back to nav
 
 

Kirkevielser

Egedal Kommunes behandling af jeres personoplysninger.

Vi behandler vi kun de personoplysninger, som I selv har oplyst til kommunen eller som fremgår af CPR-registeret. Hvis vi behandler personoplysninger om jer, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre jer særskilt opmærksom på det .

Vi behandler jeres personoplysninger for at kunne behandle af jeres ægteskabssag, herunder prøvelse af ægteskabsbetingelserne og foretagelse af vielse.

Retsgrundlaget for vores behandling af jeres personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt Ægteskabsloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer: Almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om civilstand, jf. artikel 6 og i visse tilfælde helbredsmæssige forhold som I selv har oplyst, jf. artikel 9.

Vi videregiver jeres personoplysninger til følgende modtagere: Kirkekontoret ved den kirke, hvor I skal giftes.

Jf. Ægteskabsloven er vi forpligtet til at bevare "Ægteskabsbogen" hvor jeres navn, adresse, fødselsregistrerings-sted og CPR-nr. samt vielsesdato fremgår. Øvrige oplysninger i ægteskabssagen slettes efter 10 år.

 

Læs også ...