Skip to content back to nav
 
 

Musikskolen

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Egedal Kommune og musikskolen behandler kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelse til at drive musikskole.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk, 1, litra f og/eller litra g, lov om musik og bekendtgørelse om musikskolen.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i meget sjældne helbredsmæssige oplysninger jf. artikel 9.

Af revisionshensyn videregiver vi enkelte personoplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen, for at dokumentere antal elever og medarbejdere i musikskolen.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter eleven er udtrådt af musikskolen/medarbejderen er fratrådt sin stilling i musikskolen. 

Retten til at trække samtykke tilbage (billeder/foto)

Du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Læs også ...