Skip to content back to nav
 
 

Bygningsaffald

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. affaldshåndtering.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til modtager af affald.

Vi sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

 

Læs også ...