Skip to content back to nav
 
 

Strejke og lockout

lockout strejke

Hvis den varslede strejke og lockout bliver en realitet kan det betyde, at store velfærdsområder lukker ned i Egedal Kommune under konflikten. Hold dig opdateret her på siden.

Hvis de faglige organisationer og stat, regioner og kommuner ikke kan blive enige om en ny overenskomst kan vi risikere en omfattende strejke og lockout i Egedal Kommune.

Hvornår rammer strejke/lockout?

Datoerne for hvornår strejke og lockout træder i kraft kan ændre sig, men pt. regner vi med, at strejken går i gang den 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018 fra kl. 00:00.

Parterne mødes i øjeblikket hos forligsmanden, der forsøger at mægle. Hvis forhandlingerne er udsigtsløse kan forligsmanden beslutte at stoppe forhandlingerne. Strejke og lockout vil da gå i gang fem dage efter denne beslutning.

Forligsmanden kan også vælge at udsætte strejken og lockout endnu 14 dage, hvis hun mener, at der er mulighed for at parterne kan mødes om en aftale. Når udsættelsen udløber, går der igen fem dage før strejke/lockout træder i kraft.

Hvor rammer strejke?

Hvis strejken bliver en realitet i Egedal Kommune vil bibliotekerne blive påvirket på den måde, at du kun vil kunne få begrænset personlig betjening, da der er begrænset med personale. Ellers kan du benytte selvbetjening. 

Borgerservice vil også blive påvirket ved, at man kun kan få fornyet sit pas og kørekort på bestemte tidspunkter. Du kan se mere om dette i menuen til højre. Dagvagter, samt aften og nattevagter i hjemmeplejen bliver berørt, men vi kender endnu ikke omfanget. Der vil blive oprettet nødberedskaber for de borgere, der har behov. 

Hvor rammer lockout? 

KL har varslet lockout af omkring halvdelen af alle ansatte i kommunerne og det gælder også for Egedal Kommune. Indtil nu kender vi kun omfanget af lockouten på et meget overordnet niveau.

Vi ved dog med sikkerhed, at størstedelen af skoler og daginstitutioner vil lukke under lockouten og at skole-specialtilbud stort set vil holde åbent.

Vi ved også, at lockouten kun rammer få funktioner på ældreområdet og sundheds-, handicap- og socialområdet. Derudover vil der også stadig være vand i hanerne og varme spildevand, gas og el vil også stadig fungere, ligesom beredskaberne vil være funktionsdygtige.

KL har lavet følgende oversigt over omfanget of lockoutede medarbejdere.

  • 86 % af medarbejderne på dagtilbud 
  • 86 % af medarbejderne på undervisningsområdet 
  • 73 % af medarbejderne på Administration
  • 65 % af medarbejderne på Teknik og Service 
  • 3 % af medarbejderne på området for ældre, sundhed, social og handicap 

Hvad er et nødberedskab? 

Under både strejke og lockout skal der oprettes nødberedskab for arbejdsområder, der er livsvigtige eller som er påkrævet for at undgå mén på helbred eller førlighed eller som forhindrer økonomisk skade, der ikke står mål med konflikten. 

Egedal Kommune kan ikke selv bestemme, hvilke nødberedskaber, der skal oprettes - det er en forhandling mellem de faglige organisationer og KL. Så snart de faglige organisationer og KL er blevet enige, kan Egedal Kommune få et overblik over hvilke nødberedskaber, der kan oprettes i Egedal Kommune. 

Hvornår ved vi mere? 

Alle kommuner er nu i gang med at nærlæse de 57 lockoutvarsler fra KL til de faglige organisationer. Det tager tid, at finde ud af hvilke medarbejdere, der er omfattet af lockouten og hvilke medarbejdere, der ikke er. Vi arbejder på højtryk for at finde ud af præcis hvilke områder, der bliver omfattet af lockout.