Skip to content back to nav
 
 

Styrelsesvedtægt og
forretningsorden for Egedal

Paragraf

Alle kommuner er forpligtiget til at udarbejde en styrelsesvedtægt og en forretningsorden.

Kommunerne er forpligtiget til at udarbejde en styrelsesvedtægt efter styrelseslovens bestemmelser.

Byrådet er demokratisk valgt for en fireårig periode og træffer de politiske beslutninger efter Styrelsesvedtægten for Egedal kommune.

Her kan du læse Styrelsesvedtægten for Egedal Kommune.

Forretningsorden indeholder regler for Byrådets møder, beslutningsdygtighed, ændringsforslag m.m.

Du kan læse mere om indholdet i Forretningsordenen for Egedal Kommune