Skip to content back to nav
 
 

Vederlag

penge3.jpg

Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om sidste års vederlag, som byrådets medlemmer har modtaget, udover de vederlag de får for varetagelsen af hverv i udvalg og underudvalg.

Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om  sidste års vederlag, som byrådets medlemmer har modtaget, udover de vederlag de får for varetagelsen af hverv i udvalg og underudvalg.

Vederlag i 2018 for byrådsmedlemmerne

Karsten Søndergaard (V)

Næstformand Måløv Rens: 25.000 kr.

Næstformand KKR Hovedstaden: 66.171 kr.

Ib Sørensen (A)

Medlem af Egedal Fjernvarmes bestyrelse: 30.000 kr.
Medlem af bestyrelsen i Vestforbrændingen: 22.879 kr. 

Vederlagene for varetagelse af hverv i Byrådet i 2019 udgør følgende beløb:

Faste vederlag

Medlemmer af Byrådet: 7.742 kr. pr. måned

Udvalgsvederlag

Medlemmer af Økonomiudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, Familieudvalg og Børn og Ungeudvalget: 3.826 kr. pr. måned.

Formænd modtager ikke udvalgsvederlag.


Børnetillæg

Tillægsvederlag til medlemmer med ét eller flere børn under 10 år: 1.198 kr. pr. måned

Formandsvederlag

Social- og Sundhedsudvalget: 20.407 kr. pr. måned.

Kultur- og Erhvervsvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Skoleudvalget og Familieudvalget: 16.496 kr. pr. måned

Børn- og Ungeudvalget: 7.652 kr. pr. måned

Borgmestervederlag

Borgmestervederlag: 85.033 kr. pr. måned

Første viceborgmestervederlag: 8.503 kr. pr. måned

Alle næstformænd: 6.292 kr. pr. måned

Oversigt over byrådsmedlemmer og udvalg kan ses under Udvalg og Medlemmer på hjemmesiden.