Skip to content back to nav
 
 

Vederlag

penge3.jpg

Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om sidste års vederlag, som byrådets medlemmer har modtaget, udover de vederlag de får for varetagelsen af hverv i udvalg og underudvalg.

Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om sidste års vederlag, som byrådets medlemmer har modtaget, udover de vederlag de får for varetagelsen af hverv i udvalg og underudvalg.

Vederlag i 2018 for byrådsmedlemmerne

Karsten Søndergaard (V)

Næstformand Måløv Rens: 25.000 kr.

Næstformand KKR Hovedstaden: 66.171 kr.

Ib Sørensen (A)

Medlem af Egedal Fjernvarmes bestyrelse: 30.000 kr.

Medlem af bestyrelsen i Vestforbrændingen: 22.879 kr. 

Anne-Mie Højsted Johansen (A)

Repræsentantskabet for Ledøje-Smørum boligforening: 948 kr. 

Vederlagene pr. 1. april 2019 for varetagelse af hverv i Byrådet i 2019 udgør følgende beløb:

Faste vederlag

Medlemmer af Byrådet: 7.006,92 kr. pr. måned

Udvalgsvederlag

Medlemmer af Økonomiudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, Familieudvalg og Børn og Ungeudvalget: 3.925,67 kr. pr. måned.

Formænd modtager ikke udvalgsvederlag.


Børnetillæg

Tillægsvederlag til medlemmer med ét eller flere børn under 10 år: 1.223,42 kr. pr. måned

Formandsvederlag

Social- og Sundhedsudvalget: 20.936,92 kr. pr. måned.

Kultur- og Erhvervsvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Skoleudvalget og Familieudvalget: 16.924,01 kr. pr. måned

Børn- og Ungeudvalget: 7.851,35 kr. pr. måned

Borgmestervederlag

Borgmestervederlag: 87.237,17 kr. pr. måned

Første viceborgmestervederlag: 8.723,72 kr. pr. måned

Alle næstformænd: 6.455,55 kr. pr. måned

Oversigt over byrådsmedlemmer og udvalg kan ses under Udvalg og Medlemmer på hjemmesiden.