Skip to content back to nav
 
 

Borgermøder

Borgermøde

Der er al mulig grund til at inddrage borgerne tidligt i mange af de større sager, der påvirker borgernes hverdag.

Borgerinddragelse giver indsigt og engagement. Det er konklusionen i en rapport, der evaluerer borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune.

Rapporten slår fast, at Egedal Kommune i vid udstrækning forsøger at inddrage borgerne i processen så tidligt som muligt, for at få afstemt forventninger og for at få skabt en konstruktiv dialog, der kan være med til at give et ejerskab. Samtidig står det klart, at borgerinddragelsesindsatsen bidrager til at fremme borgernes engagement i kommunens udvikling.