Skip to content back to nav
 
 

Borgermøde: Lokalplan-
forslag 51, etageboliger i Stenløse bymidte

lokalplan 51 etageboliger Stenløse bymidte

Der inviteres til borgermøde på rådhuset den 1. marts.

Offentliggjort: 06-02-2018

Planforslaget er i høring fra den 6. februar til og med den 6. april 2018.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Center for Plan Kultur og Erhverv, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cpk@egekom.dk , og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget torsdag den 1. marts 2018 kl. 19:30.

Mødet holdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200 i Ølstykke, i møderum M1.1 og M1.2 på 1. sal.