Skip to content back to nav
 
 

Høring
- Effektivisering og udvikling af folkeskolen

Børn i skole

Budget 2017-20 fastlægger, at 2017 er et udviklings- og planlægnings år for skoleområdet med henblik på udvikling, optimering og kvalitetssikring af området.

De konkrete aktiviteter skal gennem effektiviseringer reduceres med 12,3 mio. kr. i 2019, med 5/12 virkning fra 2018. Byrådet vedtog i december 2016 et kommissorium for arbejdet, og at der skulle afholdes en workshop. Denne blev afholdt 24. august 2017.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 5. december 2017 en række konkrete forslag til effektivisering og udvikling af folkeskolen. Udvalget besluttede at sende nedenstående forslag i høring.

Effektiviserings og udviklingsforslag

Høringssvar

I perioden fra den 6. december 2017 til den 31. januar 2018 kl. 12.00 er det muligt, at sende høringssvar til disse forslag. Dette kan gøres via nedenstående link.

Høringssvarene vil når høringsperioden er slut kunne ses her.

Høringssvar kan løbende sendes til skoledagtilbud@egekom.dk.