Skip to content back to nav
 
 

Høring - Principprogram for kreative læringsmiljøer

Høring af principprogram for kreative læringsmiljøer og multifunktionelle kvadratmeter

Principprogram for udviklingen af Egedals skoler sendes i høring med frist for høringssvar den 1. august 2019.

Offentliggjort: 27-06-2019

På Byrådsmødet onsdag den 26. juni blev det besluttet at sende principprogrammet for udviklingen af Egedals skoler i høring.

Høringssvar skal sendes til Center for Skole og Dagtilbuds fællespostkasse skoledagtilbud@egekom.dk senest den 1. august 2019. 

Da høringssvar bliver offentligt tilgængelige på hjemmesiden, og kommunen skal overholde loven om personhenførbare oplysninger (GDPR), opfordres der til, at borgere undlader at skrive private eller personhenførbare oplysninger i høringssvar.

Om principprogrammet

Principprogrammet sætter rammen for, hvordan Egedals skoler kan ombygges og tilbygges, så vi opnår tidssvarende kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse. Da der tages udgangspunkt i de eksisterende bygninger, vil de løsninger, som skabes på de enkelte skoler, ikke nødvendigvis kunne følge alle principper i programmet.

Principprogrammet skal ses som guidelines for den fremtidige udvikling, så vi sikrer sammenhæng i udviklingen af skoleafdelinger. Principprogrammet er derfor formuleret i et overordnet sprog.

Læs mere om principprogrammet her