Skip to content back to nav
 
 

Høring: Affaldsplan 2019-2030

Affaldsspande

Egedal Kommune inviterer hermed borgerne til at komme med deres input til ’Forslag til Affaldsplan 2019-2030’, der bygger videre på det gode arbejde med at sortere og genanvende mest muligt affald.

Offentliggjort: 03-09-2018

Forslag til en 12-årig affaldsplan 

'Forslag til Affaldsplan 2019-2030' indeholder de overordnede visioner for hele perioden samt konkrete aktiviteter frem til 2024, der afspejler, hvad Egedal Kommune vil på affaldsområdet.  

I planen er der fokus på, at vi skal være sammen om håndteringen af affaldet, så de skadelige stoffer sorteres ud af affaldet og de gode materialer bliver genanvendt mest muligt.

Planen er bygget op om en række indsatsområder, hvor der vil komme en række specifikke aktiviteter. Indsatsområderne sætter fokus på udvalgte affaldsfraktioner, målgrupper og strategiske emner.

Affaldsplan 2019-2030 kan hentes her.

Bilag:

BILAG 2: Fremskrivning

Høringssvar

I perioden fra den 3. september til den 29. oktober 2018 er det muligt at sende høringssvar til planen. Høringssvarene kan sendes til affald@egekom.dk 

Planen erstatter den nuværende Affaldsplan 2013-2024, som kan ses her.

Lovgrundlaget og processen

Jf. Affaldsbekendtgørelsens § 13 skal Byrådet udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald.

Affaldshåndteringsplanen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første seks år af planperioden. Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Næste affaldsplanperiode går fra 2019-2030. 

Forslag til Affaldsplan 2019-2030 blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 15. august, Økonomiudvalget den 22. august og godkendt af Byrådet den 29. august 2018.