Skip to content back to nav
 
 

Høring: Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær mv

Projektforslag fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 – 6 samt små, fleksible boliger på Hjorteleddet 39

Offentliggjort: 02-11-2017

Egedal Kommune sender projektforslag efter varmeforsyningsloven i høring. 

Byrådet har på møde den 1. november 2017 besluttet at sende projektforslag "Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 - 6 samt små, fleksible boliger på Hjorteleddet 39"  i hørring til 30. november 2017. 

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til teknik-miljo@egekom.dk eller Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. 

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af fjernvarmeforsyning til Stråmosekær 1 - 6 samt små, fleksible boliger på Hjorteleddet 39. 

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg " Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016. 

Høringsperiode:  Fra den 2. november 2017 til den 30. november 2017.