Skip to content back to nav
 
 

Høring: Nyt regulativ for husholdningsaffald

affald

Egedal Kommune har udarbejdet forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald. Du kan kommentere forslaget.

Offentliggjort: 08-12-2016

Den nye ordning for indsamling af emballageaffald ved husstanden betyder, at Egedal Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal ændres.

Egedal Kommune har udarbejdet forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, som betyder  at alle husholdninger skal sortere emballageaffald (glas, papir, metal og plast) fra til genanvendelse. 

Ifølge forslaget kan du selv bestemme, om du vil have hentet emballageaffald ved husstanden i en beholder med fire kamre, eller om du vil bringe emballageaffald til kuber, andre fælles anlæg eller på genbrugsstationen.

Byrådet har d. 30. november besluttet at sende forslag til regulativændringer i offentlig høring fra d. 7. december 2016 til d. 5. januar 2017. 

Høring

I høringsperioden kan du komme med kommentarer til regulativet.

Høringssvar skal sendes til kommunens Center for Teknik og Miljø, og være kommunen i hænde senest d. 5. januar kl.12.

Efter høringsperiodens udløb vil Center for Teknik og Miljø indarbejde høringssvar, og Teknik- og miljøudvalget vil beslutte om forslag til regulativ skal ændres. Regulativerne skal endeligt vedtages af Byrådet.

Åbent hus om regulativforslaget

Har du spørgsmål til forslaget er du velkommen til at møde op til Åbent hus på Egedal Rådhus

Torsdag d. 15. december kl 16.15 - kl 18.15