Skip to content back to nav
 
 

Høring: Fjernvarmefor- syning Alfred Hansens Plads & Marienlystvej

Egedal Kommune sender projektforslag efter varmeforsyningsloven i høring.

Offentliggjort: 31-08-2017

Byrådet har på møde den 30. august 2017 besluttet at sende ovennævnte projektforslag i høring til den 28. september 2017.  

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til nedenstående mailadresse eller Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.  

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke.     

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og  "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg" Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016.