Skip to content back to nav
 
 

Høring: Tillæg til spildevandsplan

Spildevandsplan

Egedal Kommune sender tillæg til spildevandsplan i høring. Tillægget vedrører nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg. Du kan kommentere tillægget.

Offentliggjort: 03-07-2017

Furesø Egedal Forsyning A/S ønsker at igangsætte projekteringen og forarbejdet med nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg. 

En beskrivelse af projektet fremgår af spildevandsplanens afsnit om perspektivperiode, nedlæggelse af Stenløse renseanlæg. Før Furesø Egedal Forsyning A/S kan finansiere og igangsætte arbejdet, skal projektet godkendes som en del af spildevandsplanens planperiode. 

Høring

Tillægget sendes i høring til dig som borger, så du og andre interessenter kan komme med bemærkninger eller gode forslag til udkastet.

Høringen sker i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser, og forslaget vil være i høring i perioden 3. juni 2017 til 28. august 2017. Kommentarer til tillægget skal være kommunen i hænde senest den 28. august 2017.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunens Center for Teknik og Miljø.