Skip to content back to nav
 
 

Revision af spildevandsplanen i høring

Rensningsanlæg

Egedal Kommune vedtog den 27. februar 2019, at sende revision af gældende spildevandsplan i offentlig høring.

Offentliggjort: 28-02-2019

Høring

Egedal Kommune vedtog den 27. februar 2019, at sende revision af gældende spildevandsplan i offentlig høring.

Se spildevandsplan 2019 her.

Revisionen sendes i høring så alle borgere og andre interessenter, kan komme med bemærkninger eller gode forslag til udkastet.

Høringen sker i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser, og forslaget vil være i høring i perioden 28. februar 2019 til 24. april 2019. Høringssvar skal sendes til teknik-miljo@egekom.dk . Kommentarer til revisionen skal være kommunen i hænde senest den 25. april 2019.

 

Vil du vide mere

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Egedal Kommune, på tlf. 7259 6000 eller mail: teknik-miljo@egekom.dk