Skip to content back to nav
 
 

Høring af godkendelse efter vandløbslovens § 6

græsmarker og træ.jpg

Høring om evt. godkendelse af terrænregulering på matrikel 21a og 21c i Stenløse By

Offentliggjort: 26-04-2019

Egedal Kommune sender hermed godkendelse efter vandløbslovens § 6 i fire ugers høring. Projektet omfatter opfyldning af terrænlavning på matriklerne 21a og 21c begge Stenløse By, Stenløse med ca. 18.000 m3 jord.

I forbindelse med at forbedre dyrkningsmulighederne af lavning, ønskes der påfyldning med jord, sådan at dræn, der i dag ligger højt i terræn og med lille jorddække, bliver tilstrækkeligt dybtliggende og jorddækket til, at der vil kunne køres med landbrugsmaskiner på arealet samt at dræn kommer under pløjedybde.

Vandløbsmyndigheden har den 24. april 2019, efter vandløbslovens bestemmelser, besluttet at fremme projektet.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest den 22. maj 2019 fremsendes skriftligt til Egedal Kommune via e-post til teknik-miljo@egekom.dk eller pr. brev til Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående, er du velkommen til at kontakte Egedal Kommune, Center for Teknik- og Miljø.