Skip to content back to nav
 
 

Vil du være med i Naturrådet?

Natur - vandhul

Organisationer og foreninger kan være med til at udpege naturområder ved at være med i et nyt naturråd. Frist for at indstille medlemmer er den 4. december 2017

Offentliggjort: 13-11-2017

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort. Egedal, Allerød, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner opretter derfor et samlet naturråd til dette formål.

Naturrådet skal bestå af max. 20 medlemmer med en ligelig fordeling af erhvervs-organisationer og natur-, miljø- og friluftsorganisationer. Rudersdal kommune er sekretariatskommune for rådet. 

I løbet af første halvdel af 2018 skal rådet udarbejde anbefalinger til et fælles Grønt Danmarkskort på tværs af de 8 kommuner. Naturrådet giver organisationer og erhvervslivet mulighed for at udarbejde en fælles anbefaling til de 8 kommunalbestyrelser, som efterfølgende skal vedtage og indarbejde et fælles Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne.

Du kan læse mere om det nye naturråd i højre side og på dagsordenspunkt for Miljø- og Teknikudvalget til mødet den 8. november 2017

Indstilling af medlemmer til nyt naturråd

Organisationer og foreninger, landsdækkende såvel som lokale, opfordres til at indstille medlemmer til det lokale naturråd på rudersdal@rudersdal.dk. Frist er mandag den 4. december.