Skip to content back to nav
 
 

Tillæg til spildevandsplanen i høring

Spildevansplan_2017

Egedal Kommune vedtog den 29. november 2017, at sende tillæg til gældende spildevandsplan i offentlig høring.

Offentliggjort: 11-12-2017

Tillægget sendes i høring så alle borgere, eller andre interessenter, kan komme med bemærkninger eller gode forslag til udkastet.
Høringen sker i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser, og forslaget vil være i høring i perioden 12. december 2017 til 10. februar 2018. Kommentarer til tillægget skal være kommunen i hænde senest den 11. februar 2018.

Du kan se Spildevandsplan 2018 her