Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Dispensation til ændret anvendelse af erhverv til bolig

Der er givet dispensation til ændret anvendelse af erhvervsenhed til bolig, på Rådhus Allé 17.

Offentliggjort: 06-01-2017

Dispensationen er givet efter Lov om Planlægning § 19 og 5u til matr. nr. 7 o Udlejre By, Ølstykke, sags nr.  BS 16-0588 og 16/17060. 

Afgørelsen er offentliggjort den 6.1.2017. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige bru-gerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klager skal indgives via klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagegebyr opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet, inden klagen behandles. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen. Gebyrvejledning kan findes på nmkn.dk