Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Dispensation søbeskyttelseslinje, Stormosevej 35

Egedal Kommune har givet dispensation til at opføre drivhus på 21 m² på Stormosevej 35

Offentliggjort: 06-04-2017

Dispensationen er givet efter Lov om Naturbeskyttelse § 16 søbeskyttelseslinje til matr. nr. 51 a Smørumnedre By, Smørum, Smørumnedre By, Smørum - sags nr. BS 17-0042 og 17/1597.

Afgørelsen er offentliggjort den 6.4.2017. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Klageberettiget er adressaten, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-forening og lignende landsdækkende foreninger eller lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klager skal indgives via klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagegebyr opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet, inden klagen behandles. Ge-byret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen. Gebyrvejledning kan findes på nmkn.dk.