Skip to content back to nav
 
 

Høring: Privat fællesvej, Moselundvej

Egedal Kommune påtænker at meddele tilladelse til en delvis omlægning af den private fællesvej Moselundvej.

Den påtænkte omlægning fremgår af dette høringsbrev. 

Frist for bemærkninger
Har du bemærkninger til den påtænkte omlægning, kan du sende disse til kommunen på e-mail teknik-miljo@egekom.dk. Bemærkningerne skal være modtaget i kommunen seneste den 9. april 2019.