Skip to content back to nav
 
 

Høring: Egedals Børne- og Ungepolitik

Barn puster mælkebøttefrø.jpg

En sammenhængene politik for alle børn og unge fra 0 til 25 år i Egedal Kommune

Offentliggjort: 01-03-2018

Jf. Servicelovens § 19 stk. 2 er alle kommuner forpligtet til, at udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

På baggrund af kommissoriet "Egedal Kommune Børne- og Ungepolitik" godkendt af Byrådet den 25. maj 2016 har en projektgruppe bestående af ti unge og fem lokalpolitikere (to medlemmer fra det daværende BSU, to medlemmer fra SSU og et medlem fra KEU) i perioden fra november 2016 til november 2017 udarbejdet politikken.

Læs mere om politikkens tilblivelse

Ambitionen med Børne- og Ungepolitikken har været at skabe et fælles værdisæt og sprog for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der arbejder med kommunens børn og unge. Politikken har fem ligeværdige spor, der tilsammen udgør en ramme for at få en god hverdag og udvikling som henholdsvis barn (0 til 12 år) og ung (13 til 25 år).

Børne- og Ungepolitikken er behandlet af Kultur og Erhvervsudvalget den 5. februar, Familieudvalget og Skoleudvalget den 6. februar samt Social og Sundhedsudvalget den 7. februar 2018, samt Byrådet d. 28. februar. Byrådet har besluttet at sende politikken i høring frem til d. 12. april 2018.

Hent Børne- og Ungepolitikken (pdf)

Politikken erstatter de to nuværende politikker på området: Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (2007) (pdf) og Den Almene Børne- og Ungepolitik (2009) (pdf).

Høringssvar

I perioden fra den 1. marts 2018 til den 12. april 2018 kl. 12.00 er det muligt, at sende høringssvar til politikken.

Høringssvarene vil, når høringsperioden er slut, kunne ses her.

Høringssvar kan løbende sendes til skoledagtilbud@egekom.dk.