Skip to content back to nav
 
 

Grønt råd

golfbanen.jpg

Egedal Kommune samarbejder med forskellige interessegrupper for at fremme bæredygtig udvikling i kommunen.

Samarbejdet sker i "Grønt Råd", hvor der diskuteres emner indenfor kommunens natur-, plan- og miljøforhold.

Det Grønne Råd er kommunens dialogforum og samarbejdsorgan mellem interessegrupper og Egedal Kommune. Rådet er oprettet for at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen. Rådet erstatter det tidligere Natursamråd og breder fokus ud, så miljø- og planforhold også får plads i rådets arbejde.

I Grønt Råd drøftes emner af betydning for kommunens natur-, plan- og miljøforhold. Det kan f.eks. være projekter, kampagner, kommunale/offentlige og private opgaver indenfor området, samt særlige forhold eller initiativer. Formanden for rådet er Bo Vest (V) og næstformand er Ib Sørensen (S).

Der er udarbejdet vedtægter for rådets formål, arbejde og sammensætning mv. Du kan kan læse mere om Rådets repræsentanter, vedtægter, referater og præsentationer fra møder under dokumenter i højre side.

I Grønt Råd kan der nedsættes arbejdsgrupper med fokus på udvalgte emner. Bemærk at Grønt Råd udelukkende optager repræsentanter for foreninger, og ikke optager privatpersoner, jf. rådets vedtægter.