Skip to content back to nav
 
 

Handicapråd

DSC_0920.jpg

Egedal Kommune har nedsat et handicapråd. Rådet består af repræsentanter inden for handicapområdet samt repræsentanter for Byrådet.

Handicaprådet skal bistå og vejlede Byrådet i alle spørgsmål omkring handicap.

Handicaprådet mødes mindst fire gange om året og består af seks medlemmer.

Formand: Lea Jensen.

Næstformand: Vicky Holst Rasmussen.

Her kan du finde yderligere oplysninger om Handicaprådets medlemmer

Her finder du Forretningsorden for Handicaprådet i Egedal Kommune

Her finder du Handicaprådets årsberetning 2017

Alle rådets referater kan ses her Mødereferater fra Handicaprådet

Tilgængelighedsudvalget

Det blev i 2013 vedtaget, at oprette et tilgængelighedsudvalg, som et underudvalg

til Handicaprådet.

Tilgængelighedsudvalget udarbejder oplæg til Handicaprådets hørringssvar og

varetager kontakten til Egedal Kommune i konkrete spørgsmål vedr. tilgængelighed

i bredere forstand.

Her finder du Forretningsorden for Tilgængelighedsudvalget i Egedal Kommune

Udvalget består af fire medlemmer. Se medlemmerne her

Læs referater tilgængelighedsudvalgets møder:

 - Referat Tilgængelighedsudvalget, d.12.03.18

 - Referat Tilgængelighedsudvalget, d.11.09.18