Skip to content back to nav
 
 

Seniorråd

Klokke fra byrådssalen.JPG

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Formidler synspunkter mellem borgere og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorerne.

Seniorrådet fungerer som bindeled med det politiske system og kommunens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune har ni medlemmer, der er valgt for en fire årig periode.

I efteråret 2016 har Senirorådet udarbejdet en Handleplan for 2017-2020.

I handleplanen kan du læse om holdninger til aktuelle ældrepolitiske områder, dels skal der vælges ny Kommunlabestyrelse og nyt Seniorråd i 2017.

Møder

Dagsorden Seniorrådsmøde nr. 5 den 15. maj 2017

Mødeplan for 2017

Seniorrådet mødes 11 gange årligt.
Næste møde: Mandag den 5. maj 2017

Seniorrådets referater & høringssvar.

Formålet med Seniorrådet

Seniorrådet arbejder med at:

  • Være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik
  • Være med til at fremme samarbejdet mellem kommunens pensionist- og seniororganisationer og de kommunale myndigheder
  • Være med til at sikre, at pensionisternes og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommunen

Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Seniorrådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Seniorrådet skal høres om alle forslag, der forelægges i de forskellige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen, hvis sagen vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsmyndighed, og er derfor omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmerne af Seniorrådet arbejder uafhængigt af tilhørsforhold til partipolitik og ældreorganisationer. Seniorrådet skal ikke alene arbejde for svage ældre, men for alle ældre i Egedal Kommune.

Der afholdes valg til Egedal Kommunes Seniorråd hver fjerde år. Alle personer, der har fast bopæl i Egedal Kommune, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Læs Seniorrådets styrelsesvedtægter.