Skip to content back to nav
 
 

Seniorråd

Klokke fra byrådssalen.JPG

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Formidler synspunkter mellem borgere og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorerne.

Seniorrådet fungerer som bindeled med det politiske system og kommunens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune har ni medlemmer, der er valgt for en fire årig periode.

I efteråret 2016 har Senirorådet udarbejdet en Handleplan for 2017-2020.

I handleplanen kan du læse om holdninger til aktuelle ældrepolitiske områder, dels skal der vælges ny Kommunlabestyrelse og nyt Seniorråd i 2017.

Seniorrådsvalg 2017

I oktober 2017 er der valg til Seniorrådet i Egedal.

Valget afholdes som brevafstemning og valgbreve vil blive udsendt med posten senest i uge 40.
Ønsker du at stemme, skal kurveten med din stemmeseddel være modtaget i kommunen senest 20. oktober 2017.

Der afholdes valg til Seniorrådet hver fjerde år. Alle personer med fast bopæl i Egedal, og som er fyldt 60 år senest 1. oktober 2017 har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Ønsker du at stille op?

Vil du være kandidat til Seniorrådsvalget skal du udfylde og indsende denne kandidatopstillingsblanket senest 25. august 2017 kl. 12.00.

Blanketten kan også hentes på Borgettorvet Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

For at blive godkendt som opstillingsberettiget, skal du have fast bopæl i Egedal Kommune og være fyldt 60 år senest 1. oktober 2017.
Valgbestyrelsen godkender kandidaterne 28. august 2017, herefter vil du få besked.

Valgperioden for det nyvalgte  Seniorråd er fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Valgmøder

Forud for Seniorrådsvalget afholdes 3 valgmøder, her har du mulighed for at få mere at vide om Seniorrådet.

 • Mandag 21. august kl. 15.00 - 16.00
  Ølstykke Bibliotek, salen under biblioteket
  Østervej 1A, 3650 Ølstykke
 • Tirsdag 22. august kl. 15.00 - 16.00
  Kulturhuset i Stenløse
  Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse
 • 23. august kl. 15.00 - 16.00
  Kulturhuset i Smørum
  Flodvej 68, 2765 Smørum

 

Seniorrådsmøder

Næste møde afholdes mandag 14. august 2017.

Mødeplan for 2017

Seniorrådet mødes 11 gange årligt.
Næste møde: Mandag den 5. maj 2017

Seniorrådets referater & høringssvar.

Formålet med Seniorrådet

Seniorrådet arbejder med at:

 • Være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik
 • Være med til at fremme samarbejdet mellem kommunens pensionist- og seniororganisationer og de kommunale myndigheder
 • Være med til at sikre, at pensionisternes og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommunen

Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Seniorrådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Seniorrådet skal høres om alle forslag, der forelægges i de forskellige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen, hvis sagen vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsmyndighed, og er derfor omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmerne af Seniorrådet arbejder uafhængigt af tilhørsforhold til partipolitik og ældreorganisationer. Seniorrådet skal ikke alene arbejde for svage ældre, men for alle ældre i Egedal Kommune.

Der afholdes valg til Egedal Kommunes Seniorråd hver fjerde år. Alle personer, der har fast bopæl i Egedal Kommune, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Læs Seniorrådets styrelsesvedtægter.