Skip to content back to nav
 
 

ViPensionister

ViPensionister

ViPensionister er et blad for seniorer i Egedal Kommune. Bladet fungerer som en platform for kommunikation mellem seniorer, Seniorråd og Egedal Kommune.

ViPensionister udgives af Egedal Kommunes Seniorråd.

Alle borgere, der er bosiddende i Egedal Kommune og som er fyldt 65 år, får ViPensionister tilsendt med posten - dog bliver der maksimalt udsendt et blad pr. husstand.

Artikler til bladet

Bladet udkommer tre gange om året i månederne april, august og december.

Redaktionsgruppen modtager gerne indlæg eller forslag til artikler af interesse for bladets læsere. Indsendte indlæg bringes i bladet, i det omfang der er plads.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke.

Indlæg kan indsendes via redaktionsgruppens mailadresser, som forefindes herunder.

Deadline

Næste nummer af ViPensionister udkommer i april 2019 - artikler til bladet skal være redaktionen i hænde senest 8. februar 2019.

Redaktionsgruppen