Skip to content back to nav
 
 

Planudvalget

Billede med udviklingsområdene

Planudvalgets medlemmer, mødedatoer og arbejdsopgaver.

Medlemmer 2018-2021:

Ib Sørensen (formand) (A)
Ole B. Hovøre (næstformand) (V)
Ulrik John Nielsen (Løsgænger)
Hamad Mahmoud (A)
Niels Lindhardt Johansen (C)

Planudvalgets møder i 2018

Der er ikke flere planlagte møder i 2018.

Planudvalgets møder i 2019

Planudvalgets møder i 2019 afholdes følgende datoer:

Torsdag den 17. januar
Torsdag den 7. februar
Torsdag den 14. marts
Torsdag den 11. april
Torsdag den 16. maj
Torsdag den 13. juni
Torsdag den 15. august
Torsdag den 12. september
Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 14. november
Torsdag den 5. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Byrådssalen, Dronning Dagmars Vej 200, 3650  Ølstykke.

Møderne begynder klokken 17.00. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arealanvendelse samt bygge- og boligforhold, herunder:

 • Byudviklingsprojekter
 • Administration af planlovgivningen, herunder ekspropriationer og dispensationssager
 • Udstyknings- og bebyggelsesplaner
 • Administration og myndighedsudøvelse i henhold til byggelovgivningen
 • Tilsyn med drift og opførelse af støttet byggeri
 • Projektering samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, uanset benyttelsesformål
 • Bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme, samt af anlæg, som ikke ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalgs område
 • Koordinering af energireducerende indsatser.  

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.