Skip to content back to nav
 
 

Valg til Europa-Parlamentsvalget

Valg 2013

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU’s medlemsstater. I Danmark vælges 13 af de i alt 751 medlemmer. Det næste valg holdes søndag den 26. maj 2019.

Hvem kan stemme?

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover:

  • Har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • Er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.
  • Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
  • Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Hvem kan ikke stemme?

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).