Skip to content back to nav
 
 

Hjælpemidler til EU-valget den 26. maj 2019

Valgkort

Ved brevstemmeafgivning på Rådhuset og på alle afstemningssteder stiller Egedal hjælpemidler til rådighed for borgerne.

Der stilles sorte penne, lupper og LED-lamper til rådighed på alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor borgerne kan vælge at brevstemme.

Ved brevstemmeafgivningen i Borgerservice på Egedal Rådhus stilles der endvidere hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed.

Der stilles også hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed på afstemningsstedet Stenløse Hallen på selve valgdagen.