Skip to content back to nav
 
 

Valg-sms EU-valget den 26. maj 2019

Billede af SMS besked fra Egedal Kommune SMS Service

For at øge valgdeltagelsen til Europa-Parlamentsvalget sender Egedal valg sms ud til borgerne for jo flere der stemmer, des bedre er det for demokratiet. Sms'erne er ment som en service, da det også er en kommunal opgave at vække borgernes interesse for demokratiet.

Hvem sender Egedal Kommune valg-sms til? 

Alle private abonnementer over 18 år, der har deres mobilnummer registreret hos et mobilselskab. Sms'en sendes dog ikke til personer med hemmeligt nummer samt personer på 'Robinsonlisten' - det vil sige personer, som har frabedt sig at blive kontaktet af telefonsælgere og analyseinstitutter.

Hvorfor sender Egedal Kommune valg-sms til borgere, der ikke er stemmeberettigede? 

En lille gruppe af personer vil modtage en sms, selvom de ikke kan stemme. Det drejer sig f.eks. om børn og unge, hvis mobil er registeret i forældrenes navn, og borgere, der ikke er fra EU, Norge eller Island, og som har boet mindre end tre år i Danmark. Det skyldes, at den type informationer ikke er registreret hos teleselskabet. Der står i sms'en, husk dit valgkort for at signalere, at det kun er for stemmeberettigede borgere. 

Hvordan har Egedal Kommune fået mit nummer? 

Via dit mobilselskab, der ved, hvilke personer over 18 år med et privat abonnement, der bor i Egedal.

Er det lovligt at sende en sms om at deltage i valget? 

Egedal Kommune sender normalt ikke sms'er til alle borgere. Men Datatilsynet har vurderet, at samfundets og kommunens interesse i at øge valgdeltagelsen vejer tilstrækkeligt tungt til, at der kan udsendes en sms til alle vælgere. 

Hvorfor sender Egedal Kommune kun til halvdelen af de stemmeberettigede?

Vi sender kun til personer over 18 år i Egedal, der har et privat mobilabonnement hos et teleselskab, og som ikke har hemmeligt nummer eller står på 'Robinsonlisten' (ønsker ikke at blive kontaktet om markedsføring). 

Hvorfor modtager jeg en valg-sms, når jeg allerede har brevstemt? 

Valg-sms'en sendes ud, inden alle brevstemmerne er optalt. Derfor er det desværre ikke muligt at frasortere de personer, som allerede har brevstemt.