Skip to content back to nav
 
 

Valg til Folketinget

Fotograf Henrik Sørensen

Der er valg til Folketinget minimum hvert fjerde år. Næste valg til Folketinget skal afholdes senest i juni 2019. Statsministeren kan dog inden for perioden til enhver tid udskrive valg.

Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg til Folketinget. Det er den siddende statsminister, der når som helst inden for de fire år kan udskrive valget - dvs. også selvom der ikke er gået fire år. 

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer, heraf 175 i Danmark, to på Færøerne og to i Grønland. 

Hvem kan stemme? 

Enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret (statsborgerskab) og fast bopæl i Danmark kan stemme til Folketingsvalg. Personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjorte") har dog ikke valgret.

Yderligere oplysninger kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside under folketingsvalg.