Skip to content back to nav
 
 

Hjælpemidler til Folketingsvalget den 5. juni 2019

Valgkort

Ved brevstemmeafgivning på Rådhuset og på alle afstemningssteder stiller Egedal hjælpemidler til rådighed for borgerne.

Der stilles sorte penne, lupper og LED-lamper til rådighed på alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor borgerne kan vælge at brevstemme.

Ved brevstemmeafgivningen i Borgerservice på Egedal Rådhus stilles der endvidere hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed.

Der stilles også hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed på afstemningsstedet Stenløse Hallen på selve valgdagen.