Skip to content back to nav
 
 

Kommunal- og regionsrådsvalg

Tænk dig om før du ikke stemmer

Valg til byråd og regionsråd, afholdes hvert fjerde år. Det næste kommunalvalg finder sted november 2021.

Du kan læse mere om kommunale valg og valg til regionsrådsvalg på Folketingets hjemmeside Regional- og Kommunalvalg.

For at kunne stemme ved et kommunalvalg skal du have valgret. At have valgret vil sige, at du opfylder betingelserne for at deltage i valg. Valgret har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten 

  • har dansk indfødsret,
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen.
 

Læs også ...