Skip to content back to nav
 
 

Egedal Kommunes akut telefonnumre

Røde udråbstegn

Har du akut brug for at kontakte kommunen uden for åbningstid, kan du få hjælp her.

Indenfor kommunens åbningstid bør du altid forsøge at kontakte kommunen først.

Brand, politi og udrykning

Alarm 112

Anmeld forbrydelse 114

Nordsjællands Politi 4927 1448

Akuttelefon

Har du spørgsmål til sygdom eller skader, kan du ringe akuttelefonen døgnet rundt. Her kan du også få at vide hvilken akutmodtagelse eller akutklinik, der har den korteste ventetid.

Akuttelefon  1813

Læge og pleje

Lægevagten i Region Hovedstaden 1813

Sygeplejen i Egedal Kommune  7259 7576

Børn og unge

Den sociale rådighedsvagt  4927 1448 (Nordsjællands Politi) 

Miljø og spildevand 

Miljøforurening  112

Olietanken lækker  112 (Stop selv udslippet først)

Oversvømmelser eller hovedledningsbrud  7010 2030 (Falcks vagtcentral)

Vandforsyning Ølstykke  7010 2030 (Falcks vagtcentral)

Øvrig vandforsyning - Kontakt det vandværk du hører til

Spildevand og kloak  4717 8766 (Renseanlægget)

Skybrud 

I tilfælde af større oversvømmelser bliver nedenstående akutnummer aktiveret. Nummeret er kun til akutte henvendelser i forbindelse med skybrud og større oversvømmelser.

Større oversvømmelser ved skybrud  7259 7259

Kommunens ejendomme, anlæg, veje og trafik

Skader på kommunens ejendomme og anlæg  7259 7272 (Egedal Vagtcentral)

Trafikgener (store huller i belægninger, manglende afmærkninger, defekte vejbrønde og ødelagte lysmaster)  7259 7272 (Egedal Vagtcentral)

Gadebelysning   7029 2900  (SEAS)

Påkørte dyr  1812 (Dyrenes Vagtcentral)

Presse

Kommunikationskonsulent, Frederik Roed  7259 6263