Skip to content back to nav
 
 

Egedal Kommunes akut-telefonnumre

 
Røde udråbstegn

Har du akut brug for at kontakte os uden for åbningstid, kan du få hjælp her.

Indenfor kommunens åbningstid bør du altid forsøge at kontakte kommunen først.

Brand, politi og udrykning

Alarm 112

Anmeld forbrydelse 114

Nordsjællands Politi 4927 1448

Akuttelefon

Har du spørgsmål til sygdom eller skader, kan du ringe akuttelefonen døgnet rundt. Her kan du også få at vide hvilken akutmodtagelse eller akutklinik, der har den korteste ventetid.

Akuttelefon  1813

Skybrud, storm eller kraftigt snefald

Under voldsomt vejr som skybrud, storm og kraftigt snefald kan du i akutte tilfælde kontakte vores vagt på Vagttelefon 7259 7272, der kan vejlede om muligheder for hjælp.

Læge og pleje

Lægevagten i Region Hovedstaden 1813

Sygeplejen i Egedal Kommune  7259 7576

Hjemmehjælp, Træning eller hjælpemidler

Har du akut behov for bevilling af personlig pleje eller sygepleje, så kan du træffe Visitationen i perioden fra onsdag d. 27. dec. til fredag d. 29. Alle dage fra kl. 9-15 på telefonnummer 7259 7432.

Har du akut behov for bevilling af træning eller hjælpemidler, så kan du træffe Trænings- og Hjælpemiddelteamet i perioden fra onsdag d. 27. dec. til fredag d. 29. Alle dage fra kl. 9-15 på telefonnummer 7259 6743.

Børn og unge

Den sociale rådighedsvagt  4927 1448 (Nordsjællands Politi) 

Miljø og spildevand 

Miljøforurening  112

Olietanken lækker  112 (Stop selv udslippet først)

Oversvømmelser eller brud på hovedledning  7010 2030 (Falcks vagtcentral)

Vandforsyning i Ølstykke og Smørum 4420 8000 (Novafos)

Øvrig vandforsyning - Kontakt det vandværk du hører til

Spildevand og kloak  i hele Egedal  4420 8000 (Novafos)

Kommunens ejendomme, anlæg, veje og trafik

Skader på kommunens ejendomme og anlæg  7259 7272 (Egedal Vagtcentral)

Trafikgener (store huller i belægninger, manglende afmærkninger, defekte vejbrønde og ødelagte lysmaster)  7259 7272 (Egedal Vagtcentral)

Gadebelysning   7029 2900  (SEAS)

Påkørte dyr  1812 (Dyrenes Vagtcentral)

Presse

Leder af Kommunikation Ulla Haahr 7259 6409

Kommunikationskonsulent, Frederik Roed    7259 6263