Hvis du ønsker at leje bolig ud til nytilkomne ukrainere, så husk på forhånd at sætte dig grundigt ind i reglerne i lejeloven og i skattereglerne på området. Alle regler og love er gældende, uanset hvem du lejer ud til.

Det er en privat sag at udleje bolig, og Egedal Kommune står ikke for kontakt eller rådgivning på området. Men du kan få hjælp og god info flere andre steder, se fx her:

www.skat.dk

www.lejeloven.dk

www.bolius.dk

www.homeconnector.dk

Del: