Investeringer og finansielle aktiviteter

Egedal Kommune har meddelt sine finansielle samarbejdspartnere, at kommunen ikke vil have likvide midler placeret i værdipapirer, virksomheder og selskaber fra Rusland og Belarus eller russiskejede og belarussisk-ejede selskaber og virksomheder.

Ingen køb af varer og tjenesteydelse

Egedal Kommune køber ikke varer eller tjenesteydelser fra virksomheder eller selskaber fra Rusland og Belarus.
Spørgsmål om russisk og belarussisk gas og olie er et anliggende for Folketinget.

De nævnte initiativer gælder ikke herboende russere eller belarussere, der intet ansvar har for det russiske styres angreb på Ukraine. 

Del: