Kan du ikke betale din regning fra Egedal Kommune til tiden, eller hvis du er kommet i restance, skal du kontakte os for en individuel betalingsaftale.

Hvad opkræver Egedal Kommune?

Størstedelen af opkrævningsopgaven er flyttet til SKAT.

Egedal Kommune opkræver derfor kun kommunale krav af:

  • Institution
  • Ejendomsskat (ingen betalingsaftale som udgangspunkt)
  • Kontanthjælp mod tilbagebetaling
  • Billån (hjælpemidler)
  • Indskudslån
  • Og flere andre  

Institution, klub og SFO betaling

På grund af en lovændring dannes faktura for institutionsbetaling, klub og SFO fremover pr. barn.
Det bevirker, at din Betalingsservice-tilmelding kan være afmeldt.
Du kan på ny tilmelde ud fra oplysningerne på fakturaen.

Hvad vil det sige at lave en individuel aftale

Når du laver en individuel aftale skal du bruge eventuel overskydende skat som ekstraordinære afdrag. Du vil altså tidligst kunne få din overskydende skat udbetalt, når du har indfriet din restance til os.
  
Indgår du ikke en aftale, eller overholder du ikke en indgået aftale, vil restancen blive fremsendt til SKAT, som derefter står for inddrivelsen. Det vil medføre ekstra omkostninger for dig.

Hvis du er i restance med daginstitution-, fritidshjems- eller klubbetaling, vil restancen blive fremsendt til inddrivelse i SKAT, som betyder at der kan blive modregnet i børnefamilieydelsen med op til 100 %.

Omkostninger ved for sen betaling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der opkræves et ekspeditionsgebyr hvis du ikke overholder din betalingsfrist.
 
Renter og gebyr, som er tillagt ved for sent betalt ejendomsskat og som ikke er betalt senest 1. november, vil blive overført til 1. rate ejendomsskat det efterfølgende år.

Vi opfordrer dig til at tilmelde din betaling til Nets - tidligere Betalingsservice.

Takster og gebyrer i Egedal Kommunes budget.

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af Byrådet. De samlede takster indgår altid som et bilag til det vedtagne budget.

Kontakt

Opkrævning

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: opkraevning@egekom.dk
Tlf.: 7259 7676

Mandag 8 - 12
Tirsdag - fredag 10 - 12