Udlæg for ejendomsskatterestancer m.v.

Egedal Kommune foretager fra den 1. marts 2021 udlæg for restancer vedrørende fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, renovation, byggesagsgebyr m.v.)
jfr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A. hvor sidste rettidige betaling var mellem den 10.01.2019 og 10.01.2021.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning.
Betales restancen ikke senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge din ejendom på tvangsauktion.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Opkrævningen på tlf. 7259 7676.

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19
Fredag 8-15

Del: