Udlæg for ejendomsskatterestancer m.v.

Egedal Kommune foretager fra den 13. september 2021 udlæg for restancer vedrørende fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, renovation, byggesagsgebyr m.v.)
jfr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A. hvor sidste rettidige betaling var mellem den 10.07.2020 og 12.07.2021.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning.
Er restancen ikke betalt senest på udlægsdagen, vil vi anmode vores advokat om at sælge din ejendom på tvangsauktion.

Henvendelse vedr. udlægsforretning skal ske til Opkrævningen på tlf. 72 59 76 76.

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19

Fredag 8-15

Del: